දුරින් සිටියත් ළමුන් එකමුතුව හැදීවැඩිය යුතුය!
පෙර ළමුන් පුරුදුව සිටි අන්දමට එළිමහනේ සෙල්ලම් කිරීමත් මිතුදම් ගොඩ නගා ගැනීමත් වත්මනේ විවිධ අවදානම් නිසා සීමා වී ඇත.
තාක්‍ෂණය මගින් ඔවුන් වෙත නිවසේ සිට ඉගනුම ගෙන ආ හැකි නම්, එම තාක්ෂණයෙන්ම ඔවුන් වෙත නිවසේ සිට මිතුදම් ද ගෙන ආ හැක.
යාළුකිඩ්ස් යනු දරුවන් උදෙසා වන ඉගනුමේ, වර්ධනයවීමේ, සහ මිතුදම් ගොඩනගා ගැනීමේ ජාලයකි.
ඇරයුමක් ඉල්ලන්න

හඳුන්වාදීම:

යාළුකිඩ්ස් යනු තම දරුවන් උදෙසා දුරස්ථ සමාජ මාධ්‍ය අත්දැකීමක් නිර්මාණය කර දීම සඳහා දෙමාපියන්ට පහසුකම් සපයන සේවාවකි.

  1. මවක හෝ පියෙකු ලෙස ඔබ යාළුකිඩ්ස් ගිණුමක් ආරම්භ කරයි.
  2. ඔබගේ ගිණුම යටතේ ළමා ගිණුම් එකක් හෝ කිහිපයක් ආරම්භ කරයි.
  3. ඔබ විසින් ළමා ගිණුමකට මාරු වෙයි. මෙමගින් ඔබගේ දරුවා වෙනුවෙන් ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට ඔබට අවස්ථාව හිමිවේ.
  4. ළමා ගිණුම තුලදී ඔබදේ දරුවා කැමති දේ (වයස, සෙල්ලම්, කලා නිර්මාණ, හා තවත් බොහෝ දේ.) අනුව සමූහ වලට එකතු විය හැක.
  5. ඔබ එම සමූහ වලට පිවිසෙන අතර, ඒවායේ ඇති දෑ ඔබගේ දරුවාට පෙන්වයි. එම අන්තර්ගතයන් අනෙකුත් ළමා ගිණුම් වලින් හෝ යාළුකිඩ්ස් ඇඩ්මින් වරුන් විසින් නිර්මාණය කර තිබිය හැක.
  6. ඔබගේ දරුවා කැමති පෝස්ටු ඔබ විසින් දරුවාට පහදා දෙන අතර, ඔහු හෝ ඇය වැනිම දරුවන්ගේ නිර්මාණ නැරඹිය හැකි වීම ගැනද පැහැදිලි කරයි.
  7. ඔබගේ දරුවා යම් ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නම්, දරුවා වෙනුවෙන් ඔබට ඒවා කමෙන්ට් කළ හැක.
  8. ඔබේ දරුවාගේ ක්‍රියාකාරකම් සහ නිර්මාණ ඔබ හරහා සමූහ වල පළ කළ හැකි අතර, අනෙකුත් ළමා ගිණුම් වලින් ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැක.
  9. සාමූහික සහයෝගය සහ සංනිවේදනය තුලින් සියල්ලන්ටම ප්‍රීතිමත් එකතුවක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබට, ඔබගේ දරුවාට, අනෙකුත් දෙමව්පියන්ට, සහ අනෙකුත් දරුවන්ට හට හැකියාව ඇත.
  10. සියල්ල පළමුව ඔබේ අවධානයට යොමු වන නිසා, කිසිදු අනවශ්‍ය දෙයක් ඔබගේ දරුවාට දර්ශනය නොවන බවට වග බලාගැනීමට ඔබට හැකිය.

සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබගේ පාලනය යටතේ

ළමයින් කිසි විටෙකත් සේවාව තමන් විසින්ම භාවිතා නොකරයි. ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ ඔබ හරහා අන් අය සමඟ කටයුතු කිරීමට පමණි. ඔවුන් දකින සහ නොදකින දේ ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කළ හැකිය.

ළමා ගිණුම් කිහිපයක්ම

ඔබගේ ගිණුම යටතේ ඔබට ළමා ගිණුම් කිහිපයක් පවත්වා ගත හැකිය. ඔබේ සෑම දරුවෙකුටම වෙනම ගිණුම් සෑදීම අවශ්‍ය නොවේ.

අන්තර්ගතයන් පිළිබඳව පැමිණිලි කරන්න

මෙම වේදිකාව පරම ළමා හිතකාමී බවට පත් කිරීමට අපි උත්සාහ කරමු. ඔබ දකින නොගැළපෙන දෙයක් වහාම වාර්තා කිරීමෙන් අපට එය කිරීමට උදව් කරන්න.

ළමුන් සඳහාම වෙන්වූ නැරඹුම් ක්‍රමයක්

එය ළමුන් විසින් නැරඹීම සඳහාම සකස් කර ඇත. ඔබේ දරුවන් වෙනුවෙන් පෝස්ට් කිරීමට, වෙනත් ළමයින්ගේ පෝස්ට් ඔබේ දරුවන්ට ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ඔබේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඔවුන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට එය භාවිතා කරන්න.

ඇරයුමක් ඉල්ලන්න
යාළුකිඩ්ස් දැනට ආරාධනාවකින් පමණක් එකතු විය හැකි සමාජයකි. ඔබට යාළුකිඩ්ස් භාවිතා කරන මිතුරන් සිටී නම් ඔබ වෙත ආරාධනාවක් එවිය හැකිදැයි ඔවුන්ගෙන් විමසන්න. ඔබගේ තොරතුරු අප වෙත එවන්නේ නම්, නව සාමාජික අවස්ථා විවර වූ විට ඒවාට ආරාධනාවක් ඔබ වෙත එවීමට අපට හැකිය.
ඔබේ නම
ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය
ඔබේ ජංගම දුරකතන අංකය
ඔබේ දරුවන්ගේ තොරතුරු
ඔබේ දරුවන්ගේ නම් සහ උපන්දින සඳහන් කරන්න. එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් කළ යුතු නම්, ඒ ඒ දරුවාගේ විස්තර වෙනම පේලි වල සඳහන් කරන්න.
ඇරයුමක් ඉල්ලීම මගින් ඔබ අපගේ Terms of Use වලට එකඟ වේ.
Created with ❤️ in Sri Lanka
© 2021 Yalukids